se

Tjänster

INHUS

Vi utför "Design-build"-projekt genom att ena design-, tillverkning- och byggföretag. Vi behandlar varje projekt fullständigt, och gör dess verkställande enklare för klienten.

Tjänster:
 • Försäljning av “design-build”-projekt för byggnadsstrukturer
 • Försäljning av armerad betong och metallvaror
 • Organisering av logistiktjänster
 • Uthyrning av utrustning för lagerlokaler, lyft och transport


INHUS Engineering

Vi erbjuder designtjänster för byggnadsstrukturer med olika ändamål. Vi har stor erfarenhet och förstår designvillkor, nationell standard och designtraditioner i Litauen och de skandinaviska länderna.

Tjänster:
 • Design av byggnadsstruktur
 • Konsultering
 • Byggnadsexpertis
 • Handledning vid byggnadshantering

Läs mer: www.inhusengineering.eu

INHUS Prefab

Vi tillverkar en stor mängd olika ferrocementprodukter i fabriker i Vilnius och Kaunas. Vi har samlat på oss god erfarenhet under produktionen av delar för tillverkning av byggnader i en  stor arkitektonisk variation, samt fasaddelar till färgcement, matrix och grafitcement.

Produkter:
 • Takplattor
 • Kolumner
 • Bjälkar
 • Väggpaneler
 • Trappor, spiraltrappor, trapphus
 • Balkongdelar
 • Delar till brunnar
 • Energiindustriprodukter
 • Kantade paneler av PK-typ

Läs mer: www.inhusprefab.eu

INHUS Construction

Vi erbjuder tjänster inom konstruktionsintallation för olika typer av byggnader både i Litauen och de skandinaviska länderna. Vi arbetar med de största byggföretagen och fastighetsutvecklarna i dessa länder.

Tjänster:
 • Installation avsammansättbar ferrocement, metall och andra strukturer;
 • Målning och putsning av byggnaders ferrocementfasader;
 • Försegling av väggpaneler av sammansättbar ferrocement;
 • Limning av Teracopaneler.

Läs mer: www.inhusconstruction.eu

Vi utför "Design-build"-projekt genom att ena design-, tillverkning- och byggföretag. Vi behandlar varje projekt fullständigt, och gör dess verkställande enklare för klienten.

Tjänster:
 • Försäljning av “design-build”-projekt för byggnadsstrukturer
 • Försäljning av armerad betong och metallvaror
 • Organisering av logistiktjänster
 • Uthyrning av utrustning för lagerlokaler, lyft och transport


Vi erbjuder designtjänster för byggnadsstrukturer med olika ändamål. Vi har stor erfarenhet och förstår designvillkor, nationell standard och designtraditioner i Litauen och de skandinaviska länderna.

Tjänster:
 • Design av byggnadsstruktur
 • Konsultering
 • Byggnadsexpertis
 • Handledning vid byggnadshantering

Läs mer: www.inhusengineering.eu

Vi tillverkar en stor mängd olika ferrocementprodukter i fabriker i Vilnius och Kaunas. Vi har samlat på oss god erfarenhet under produktionen av delar för tillverkning av byggnader i en  stor arkitektonisk variation, samt fasaddelar till färgcement, matrix och grafitcement.

Produkter:
 • Takplattor
 • Kolumner
 • Bjälkar
 • Väggpaneler
 • Trappor, spiraltrappor, trapphus
 • Balkongdelar
 • Delar till brunnar
 • Energiindustriprodukter
 • Kantade paneler av PK-typ

Läs mer: www.inhusprefab.eu

Vi erbjuder tjänster inom konstruktionsintallation för olika typer av byggnader både i Litauen och de skandinaviska länderna. Vi arbetar med de största byggföretagen och fastighetsutvecklarna i dessa länder.

Tjänster:
 • Installation avsammansättbar ferrocement, metall och andra strukturer;
 • Målning och putsning av byggnaders ferrocementfasader;
 • Försegling av väggpaneler av sammansättbar ferrocement;
 • Limning av Teracopaneler.

Läs mer: www.inhusconstruction.eu