no
2018-07-25

Svært viktig statlig prosjekt i Sverige

Selv om eksport fra litauiske eksportører opplever en del vanskeligheter i det svenske markedet, som en svakere valuta og nedgang i boligprisene som påvirker byggebransjen, holder INHUS fortsatt på med utvikling innen denne bransjen. 

Tadas Raškauskas, handelssjef i INHUS, som driver med prosjekter innenfor jernbetong- og metallkonstruksjoner både i Litauen og i Skandinaviske land, påstår at mangeårig partnerskap og kundetillit er den viktigste betingselsen for vellykket virksomhet og økning i inntekter.

Vår samtalepartner hevder at bedriften holder på med et svært viktig statlig prosjekt i Sverige – den skal planlegge, produsere, og montere konstruksjoner i Ryhovs helt nye sykehusbygning på 35 000 kvadratmeter.

Vi har brukt nesten et helt år til forberedelser og har jobbet sammen med kunden helt fra den arkitekturelle prosjektfasen. Vi måtte komme med rasjonelle løsninger som møter veldig strenge kvalitetskrav og ta hensyn til de spesifikke teknologiske krav som stilles til alle sykehus. Kun utvalgte leverandører som har god erfaring og potensiale blant sine ingeniører, forteller T. Raškauskas.

Siden dette er et prosjekt av typen „Design – build“, har bedriften fullt ansvar –fra planleggingen av konstruksjoner til bygningsarbeidet.

T. Raškauskas understreker: „Vi vil være til nytte for våre kunder og skape merverdi. Gjennom ytelse av komplekse tjenester og valg av de mest optimale konstruksjonsløsningene i den tidlige prosjektfasen, før den tekniske prosjektdelen blir satt i gang, sparer vi både kundenes tid og ressurser, reduserer risiko og sørger for mer effektiv kommunikasjon.

Konstruksjonene til Ryhovs sykehusbygning skal ferdigmonteres mot slutten av året. Prosjektet er gjennomført ifølge BIM (byggets informasjonsmodell). Denne modellen sikrer atkommunikasjonen blant prosjektdeltakere er vellykket og virker som et mest mulig effektivt kontrollsystem og lar en planlegge og følge med under hvert steg i prosessen. 

Det er planlagt at eksporten til INHUS-konsernet vil øke til 40 mill. euro, mens den i fjor var på 31 mill. euro.