se
2018-07-25

Jätteviktigt statligt projekt i Sverige

Även om litauiska exportörer på den svenska marknaden för närvarande har en del svårigheter såsom valutaförsvagning och en markant nedgång i bostadspriserna inom byggbranschen, planerar INHUS en tillväxt på denna marknad.

Enligt Tadas Raskauskas, handelsdirektör för INHUS - företag som utför projekt med armerad betong och metallkonstruktioner i Litauen och Skandinavien, är ett långsiktigt partnerskap och kundförtroende en förutsättning för framgångsrik drift och inkomsttillväxt.

Han säger också att företaget har anförtrotts genomförandet av ett jätteviktigt statligt projekt i Sverige som omfattar design, tillverkning och installation av konstruktioner för den nya sjukhusbyggnaden, Ryhov, på 35 000 kvadratmeter.

”Vi har förberett för detta projekt i nästan ett år. Vi har arbetat tillsammans med kunden från projektets arkitektoniska skede och har varit tvungna att föreslå rationella, strikta och kvalitetskravuppföljande lösningar baserade på specifika tekniska krav till sjukhuset. Endast utvalda leverantörer med teknisk potential och erfarenhet kunde delta i upphandlingen”, säger T. Raskauskas.

Eftersom det är ett ”design-build”-projekt, har företaget fullt ansvar för projekteringen av konstruktioner och byggandet.

”Vi strävar efter att erbjuda fördelar och skapa mer värde för våra kunder. Vi erbjuder komplexa tjänster och föreslår mest optimala designlösningar i ett tidigt skede av ett projekt, dvs. innan utförandet av det tekniska projektet, i syfte att spara kundernas tid och resurser, minska eventuella risker och för att säkerställa en mer effektiv kommunikation”, betonar T. Raskauskas. 

Sjukhusbyggnaden Ryhov planeras vara klar vid årets slut. Projektet genomförs med byggnadsinformationsmodellering (BIM), vilket säkerställer en framgångsrik kommunikation mellan alla projektdeltagare och samtidigt fungerar som det mest effektiva kontrollsystemet som möjliggör planering och övervakning av varje steg i processen. 

Det är planerat att exportomsättning av företagen i INHUS-gruppen kommer att öka till 40 miljoner euro. Förra året uppgick exporten till 31miljoner euro.