no

Om INHUS

INHUS gjennomfører prosjekter av type Design-build ved å forene prosjekterings-, produksjons- og byggeselskaper INHUS Engineering, INHUS Prefab og INHUS Construction. Vi realiserer (henretter gal? Čia tik siūlymas) alle våre prosjekter med prefabrikerte bygningskonstruksjoner i armert betong i Litauen og i utlandet på bakgrunn av BIM (bygningsinformasjonsmodellen), ved å bruke Lean-tenkning. Vi forbedrer stadig prosesser, utvikler og bruker avanserte arbeidsverktøy som hjelper å utføre arbeidet raskere og mer effektivt og opprettholde høy kvalitet.

Vi tar sikte på å skape en større verdi for kundene og tilby dem en mer praktisk gjennomføring av prosjektet. Derfor påtar vi oss alt ansvar for prosjektering og produksjon av bygningskonstruksjoner, logistikkløsninger og konstruksjonsmontering.

Vi jobber med de største byggeselskapene og utviklerne av fast eiendom i Litauen og i Norden. Vi er stadig under utvikling, og vi satser på spesialistenes kompetanseheving, implementering av avansert teknologi og utvidelse av produksjonskapasitet.

Vår oppgave er å se på hvert prosjekt på en kompleks måte og gjøre prosjektrealiseringen enklere for kunden.

Our mission, vision, values.

Vi tilbyr prosjektering av konstruksjoner for ulike typer bygninger. Vi har lang erfaring og har godt kjennskap til prosjekteringsnormer, nasjonale standarder og prosjekteringstradisjoner i Litauen og i Norden.

Les mer INHUS Engineering

Vi produserer betongelementer på fabrikker i Vilnius og Kaunas. Vi har samlet mye erfaring ved å realisere bygningenes arkitektoniske mangfold og produsere fasadeelementer i farget betong, matrisebetong og grafisk betong.

Les mer INHUS Prefab

Vi tilbyr montering av konstruksjoner for ulike bygninger både i Litauen og i Norden. Vi jobber med de største byggeselskapene og utviklerne av fast eiendom i de aktuelle landene.

Les mer INHUS Construction