no

Tjenester

INHUS

Vi gjennomfører prosjekter av type Design-build ved å forene prosjekterings-, produksjons- og byggeselskaper. Vi ser på hvert prosjekt på en kompleks måte for å gjøre prosjektrealiseringen enklere for kunden.

Tjenester:
 • Salg av bygningskonstruksjonsprosjekter av type Design-build
 • Salg av prefabrikerte betong- og metallprodukter
 • Salg av logistikktjenester
 • Utleie av lagrings-, løfte- og transportutstyr
 • Bygging og montering avbyggkonstruksjoner. Gis kompetanse til å være entreprenør for å bygge enspesiell bygning (Kvalifikasjonsbevis nr. 8830)

INHUS Engineering

Vi tilbyr prosjektering av konstruksjoner for ulike typer bygninger. Vi har lang erfaring og har godt kjennskap til prosjekteringsnormer, nasjonale standarder og prosjekteringstradisjoner i Litauen og i Norden.

Tjenester:
 • Prosjektering av bygningskonstruksjoner
 • Rådgivning
 • Besiktigelse av bygninger
 • Tilsyn med gjennomføring av prosjekter

Les mer: www.inhusengineering.eu

INHUS Prefab

Vi produserer betongelementer på fabrikker i Vilnius og Kaunas. Vi har samlet mye erfaring ved å realisere bygningenes arkitektoniske mangfold og produsere fasadeelementer i farget betong, matrisebetong og grafisk betong.

Produkter:
 • Dekkeelementer
 • Søyler
 • Bjelker
 • Veggelementer
 • Trapper, buede trapper, trappeavsatser
 • Balkongelementer
 • Brønnelementer
 • Produkter for energiindustri
 • Kantete PK-elementer

Les mer: www.inhusprefab.eu

 

INHUS Construction

Vi tilbyr montering av konstruksjoner for ulike bygninger både i Litauen og i Norden. Vi jobber med de største byggeselskapene og utviklerne av fast eiendom i de aktuelle landene.

Tjenester:
 • Montering av prefabrikerte bentong- og andre konstruksjoner
 • Maling og pussing av fasader på betongkonstruksjoner
 • Tetting av fuger på prefabrikerte veggelementer i armert betong
 • Liming av dekorplater i mosaikkbetong (teraco)

Les mer: www.inhusconstruction.eu

Vi gjennomfører prosjekter av type Design-build ved å forene prosjekterings-, produksjons- og byggeselskaper. Vi ser på hvert prosjekt på en kompleks måte for å gjøre prosjektrealiseringen enklere for kunden.

Tjenester:
 • Salg av bygningskonstruksjonsprosjekter av type Design-build
 • Salg av prefabrikerte betong- og metallprodukter
 • Salg av logistikktjenester
 • Utleie av lagrings-, løfte- og transportutstyr
 • Bygging og montering avbyggkonstruksjoner. Gis kompetanse til å være entreprenør for å bygge enspesiell bygning (Kvalifikasjonsbevis nr. 8830)

Vi tilbyr prosjektering av konstruksjoner for ulike typer bygninger. Vi har lang erfaring og har godt kjennskap til prosjekteringsnormer, nasjonale standarder og prosjekteringstradisjoner i Litauen og i Norden.

Tjenester:
 • Prosjektering av bygningskonstruksjoner
 • Rådgivning
 • Besiktigelse av bygninger
 • Tilsyn med gjennomføring av prosjekter

Les mer: www.inhusengineering.eu

Vi produserer betongelementer på fabrikker i Vilnius og Kaunas. Vi har samlet mye erfaring ved å realisere bygningenes arkitektoniske mangfold og produsere fasadeelementer i farget betong, matrisebetong og grafisk betong.

Produkter:
 • Dekkeelementer
 • Søyler
 • Bjelker
 • Veggelementer
 • Trapper, buede trapper, trappeavsatser
 • Balkongelementer
 • Brønnelementer
 • Produkter for energiindustri
 • Kantete PK-elementer

Les mer: www.inhusprefab.eu

 

Vi tilbyr montering av konstruksjoner for ulike bygninger både i Litauen og i Norden. Vi jobber med de største byggeselskapene og utviklerne av fast eiendom i de aktuelle landene.

Tjenester:
 • Montering av prefabrikerte bentong- og andre konstruksjoner
 • Maling og pussing av fasader på betongkonstruksjoner
 • Tetting av fuger på prefabrikerte veggelementer i armert betong
 • Liming av dekorplater i mosaikkbetong (teraco)

Les mer: www.inhusconstruction.eu