se

Om INHUS

"INHUS" utför projekt av "Design – build" -typ, och enar design-, tillverkning- och byggnadsföretag: "INHUS Engineering", "INHUS Prefab", och "INHUS Construction". I Litauen och utomlands utför vi alla projekt kring våra byggnader av sammansättbar ferrocement baserat på BIM (byggnadsinformationsmodeller) med hjälp av LEAN-metoden.

Vi förbättrar hela tiden processer, samtidigt som vi utvecklar och använder avancerade arbetsverktyg som hjälper oss utföra vårt arbete snabbare och enklare medan vi fortfarande bibehåller samma höga kvalitetsnivå.

Vi arbetar för att skapa ett högre värde för klienterna och bli mer behändiga, därför tar vi på oss ansvaret av designen för byggnadsstruktur, tillverkning, logistiklösningar och byggnadsinstallation.

Vi arbetar med de största byggnadsföretagen och fastighetsutvecklarna i Litauen och Skandinavien. Vi är under konstant expansion. Vi investerar i förbättring av specialistkompetenser, implementation av avancerade teknologier, och en ökning i produktionskapacitet.

Vårt mål – behandla varje projekt fullständigt, och göra dess verkställande enklare för klienten.

Our mission, vision, values.

Vi erbjuder designtjänster för byggnadsstrukturer med olika ändamål. Vi har stor erfarenhet och förstår designvillkor, nationell standard och designtraditioner i Litauen och de skandinaviska länderna.

Läs mer: INHUS Engineering

Vi tillverkar en stor mängd olika ferrocementprodukter i fabriker i Vilnius och Kaunas. Vi har samlat på oss god erfarenhet under produktionen av delar för tillverkning av byggnader i en stor arkitektonisk variation, samt fasaddelar till färgcement, matrix och grafitcement.

Läs mer: INHUS Prefab

Vi erbjuder tjänster inom konstruktionsintallation för olika typer av byggnader både i Litauen och de skandinaviska länderna. Vi arbetar med de största byggföretagen och fastighetsutvecklarna i dessa länder.

Läs mer: INHUS Construction