se

Tjänster

INHUS

Vi utför "Design-build"-projekt genom att ena design-, tillverkning- och byggföretag. Vi behandlar varje projekt fullständigt, och gör dess verkställande enklare för klienten.

Tjänster:
 • Försäljning av “design-build”-projekt för byggnadsstrukturer
 • Försäljning av armerad betong och metallvaror
 • Organisering av logistiktjänster
 • Uthyrning av utrustning för lagerlokaler, lyft och transport
 • Byggnation och montering av byggkonstruktioner. Rätt till utförandeentreprenad för särskilda anläggningar (kvalifikationscertifikat nr. 8830)

INHUS Engineering

Vi erbjuder designtjänster för byggnadsstrukturer med olika ändamål. Vi har stor erfarenhet och förstår designvillkor, nationell standard och designtraditioner i Litauen och de skandinaviska länderna.

Tjänster:
 • Design av byggnadsstruktur
 • Konsultering
 • Byggnadsexpertis
 • Handledning vid byggnadshantering

Läs mer: www.inhusengineering.eu

INHUS Prefab

Vi tillverkar en stor mängd olika ferrocementprodukter i fabriker i Vilnius och Kaunas. Vi har samlat på oss god erfarenhet under produktionen av delar för tillverkning av byggnader i en  stor arkitektonisk variation, samt fasaddelar till färgcement, matrix och grafitcement.

Produkter:
 • Takplattor
 • Kolumner
 • Bjälkar
 • Väggpaneler
 • Trappor, spiraltrappor, trapphus
 • Balkongdelar
 • Delar till brunnar
 • Energiindustriprodukter
 • Kantade paneler av PK-typ

Läs mer: www.inhusprefab.eu

INHUS Construction

Vi erbjuder tjänster inom konstruktionsintallation för olika typer av byggnader både i Litauen och de skandinaviska länderna. Vi arbetar med de största byggföretagen och fastighetsutvecklarna i dessa länder.

Tjänster:
 • Installation avsammansättbar ferrocement, metall och andra strukturer;
 • Målning och putsning av byggnaders ferrocementfasader;
 • Försegling av väggpaneler av sammansättbar ferrocement;
 • Limning av Teracopaneler.

Läs mer: www.inhusconstruction.eu

Vi utför "Design-build"-projekt genom att ena design-, tillverkning- och byggföretag. Vi behandlar varje projekt fullständigt, och gör dess verkställande enklare för klienten.

Tjänster:
 • Försäljning av “design-build”-projekt för byggnadsstrukturer
 • Försäljning av armerad betong och metallvaror
 • Organisering av logistiktjänster
 • Uthyrning av utrustning för lagerlokaler, lyft och transport
 • Byggnation och montering av byggkonstruktioner. Rätt till utförandeentreprenad för särskilda anläggningar (kvalifikationscertifikat nr. 8830)

Vi erbjuder designtjänster för byggnadsstrukturer med olika ändamål. Vi har stor erfarenhet och förstår designvillkor, nationell standard och designtraditioner i Litauen och de skandinaviska länderna.

Tjänster:
 • Design av byggnadsstruktur
 • Konsultering
 • Byggnadsexpertis
 • Handledning vid byggnadshantering

Läs mer: www.inhusengineering.eu

Vi tillverkar en stor mängd olika ferrocementprodukter i fabriker i Vilnius och Kaunas. Vi har samlat på oss god erfarenhet under produktionen av delar för tillverkning av byggnader i en  stor arkitektonisk variation, samt fasaddelar till färgcement, matrix och grafitcement.

Produkter:
 • Takplattor
 • Kolumner
 • Bjälkar
 • Väggpaneler
 • Trappor, spiraltrappor, trapphus
 • Balkongdelar
 • Delar till brunnar
 • Energiindustriprodukter
 • Kantade paneler av PK-typ

Läs mer: www.inhusprefab.eu

Vi erbjuder tjänster inom konstruktionsintallation för olika typer av byggnader både i Litauen och de skandinaviska länderna. Vi arbetar med de största byggföretagen och fastighetsutvecklarna i dessa länder.

Tjänster:
 • Installation avsammansättbar ferrocement, metall och andra strukturer;
 • Målning och putsning av byggnaders ferrocementfasader;
 • Försegling av väggpaneler av sammansättbar ferrocement;
 • Limning av Teracopaneler.

Läs mer: www.inhusconstruction.eu